Podmínky používání

 

Zakoupené zboží nám můžete v původním stavu vrátit během 7 dní od jeho přijetí. Za předpokladu, že veškerý obalový materiál, jako jsou plomby, smršťovací fólie, kartonový obal a samolepky, bude neporušen, vrátíme vám zaplacené peníze v plné výši (s výjimkou poštovného). Na všechny díly vrácené po 7 dnech se vztahuje 20% manipulační poplatek.

Při návštěvě u nás nebo naší webové stránky se musíte řídit těmito podmínkami. Pečlivě si je přečtěte, jelikož obsahují důležité informace.

 

Všeobecné podmínky

Tuto webovou stránku vlastní a provozuje společnost Taros Trade BG LTD. V případě dotazů týkajících se těchto podmínek nebo v případě komentářů či stížností týkajících se webové stránky nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@tarostrade.com nebo na telefonním čísle +359885 608 501.

 

 

1. Smlouva mezi námi

Před přijetím objednávky musíme obdržet platbu v plné výši za zboží, které jste si objednali. [Po přijetí platby obdržíte potvrzení o přijetí objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, kterou jste zadali do objednávkového formuláře.] (nebo) [Platba za zboží představuje vaši nabídku k jeho zakoupení, jejíž přijetí vám potvrdíme odesláním e-mailové zprávy s informací o odeslání objednávky.] Tím, že přijmeme vaši objednávku, dojde k vytvoření právně závazné smlouvy mezi námi.

 

2. Vlastnictví práv

Všechna práva, včetně autorských, týkající se této webové stránky, jsou vlastněna nebo licencována společností Taros Trade BG LTD. Jakékoli použití této webové stránky nebo jejího obsahu, včetně kopírování, ukládání ať části či celku, z důvodů jiných než čistě osobních a nekomerčních, je zakázáno bez našeho předchozího souhlasu. Tyto webové stránky ani jejich části nesmíte upravovat, šířit ani zveřejňovat.

 

3. Obsahová správnost

Při přípravě obsahu těchto webových stránek jsme se snažili zajistit, aby uvedené ceny byly správné v době zveřejnění a aby veškeré zboží bylo dostatečně popsáno. Přesto lze objednávky přijmout pouze za předpokladu, že se v popisech zboží nebo v cenách uvedených na webových stránkách nenacházejí žádné důležité chyby. Veškeré uvedené rozměry, hmotnosti a objemy zboží jsou pouze orientační.

 

4. Poškození vašeho počítače

Snažíme se zajistit, aby tyto webové stránky byly bez chyb a bez virů. Přesto nemůžeme garantovat, že při použití této webové stránky nebo dalších webových stránek dostupných skrze ni, nedojde k poškození vašeho počítače. Je na vaší zodpovědnosti zajistit si správné vybavení k prohlížení těchto webových stránek. Neneseme odpovědnost za ztráty nebo škody na počítačovém vybavení, které mohou vyplynout z použití těchto webových stránek, s výjimkou případu hrubé nedbalosti z naší strany.

 

5. Dostupnost

Všechny objednávky podléhají přijetí a dostupnosti. Pokud není objednané zboží dostupné na skladě, budeme vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky (v případě, že jste tyto údaje uvedli). V takovém případě budete mít možnost počkat, než dojde k naskladnění zboží nebo zrušit objednávku.

 

6. Chyby v objednávkách

V průběhu objednávky můžete veškeré chyby upravovat pouze do chvíle, než kliknete na tlačítko „Odeslat“.

 

7. Cena

Ceny splatné za objednané zboží jsou uvedeny na našich webových stránkách. Všechny ceny zahrnují DPH ve stávající sazbě a jsou správné v době jejich zadání.

 

V případě, že není možné přijmout vaši objednávku ke koupi zboží daných vlastností a popisu za uvedenou cenu, vás budeme informovat e-mailem, ve kterém vám nabídneme prodej zboží daných vlastností a popisu za cenu uvedenou v e-mailové zprávě a s uvedením lhůty, po kterou bude cenové nabídka platná.

 

 

8. Platební podmínky

Pokud je možné objednávku vyřídit do 30 dní, strhneme si po jejím přijetí částku za platbu z vašeho kreditního účtu. Neneseme odpovědnost za případné zpoždění v případě, že vámi zadané platební údaje nebudou správné. Pokud nebude možné strhnout plnou částku za zboží z vašeho účtu, máme právo smlouvu zrušit anebo vám pozastavit veškeré dodávky zboží. Tímto nejsou dotčena žádná naše další případná práva.

 

9. Poplatky za doručení

Poplatky za doručení se liší dle objednaného zboží a nelze je vrátit.

 

 

10. Doručení

10.1 Poplatky za doručení jsou uvedeny na jednotlivých stránkách našeho webu.

 

 10.2 Za doručení jsou účtovány poplatky navíc, přičemž do určitých míst nelze doručení zajistit.

 

10.3 Zboží doručíme na adresu, kterou uvedete jako doručovací v rámci objednávky. Je důležité tuto adresu uvést správně. V případě, že se v době doručení nebudete v daném místě nacházet, uveďte prosím přesné informace, kde máme zboží zanechat. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží po jeho doručení v souladu s vašimi instrukcemi k doručení (s výjimkou, kdy je toto způsobeno naší nedbalostí). Vynasnažíme se doručit zboží ke stanovenému datu, nicméně dodací lhůty nelze garantovat. Pokud se doručení zpozdí z důvodů, které jsou mimo naši kontrolu, dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena a zároveň vás budeme kontaktovat, abychom se domluvili na náhradní době dodání.

 

10.4          Po doručení objednaného zboží se stáváte jeho oprávněnými vlastníky. Po doručení zboží již neneseme odpovědnost za jeho poškození nebo zničení.

11. Riziko a vlastnictví

Riziko poškození nebo ztráty zboží přechází na vás v době doručení, nebo pokud v době sjednaného doručení zásilku nepřevezmete, pak v době, kdy jsme se o doručení pokusili. Zboží přejde do vašeho vlastnictví okamžikem úspěšného doručení za předpokladu, že jsme zaúčtovali vaši platbu v plné výši.

 

12. Přijetí objednávky

Je nutné, abyste nám poskytli svou e-mailovou adresu, na kterou vám prostřednictvím e-mailové zprávy co nejdříve oznámíme potvrzení přijetí objednávky, případně také potvrdíme podrobnosti. Přijetí objednávky proběhne, jakmile dojde k expedici objednaného zboží.

 

13. Právo na zrušení

13.1 Ze zákona máte právo objednávku zrušit v průběhu sedmi dní od přijetí zboží (vyjma zboží vyrobeného na zakázku). Při rušení smlouvy nemusíte udávat žádný důvod ani vám nebude účtováno žádné penále. Je však potřeba, abyste nás o zrušení smlouvy informovali.

 

 13.2 Smlouvu nesmíte zrušit v případě, že objednaným zbožím jsou noviny nebo magazíny, nebo pokud jste ze zabaleného balíku vyndali jakékoli zvukové záznamy, videozáznamy nebo počítačový software, který v něm byl doručen.

 

13.3 Pokud jste obdrželi zboží dříve, než jste se rozhodli ke zrušení smlouvy [s výjimkou bodu 13.2, na základě kterého na zrušení smlouvy nemáte nárok] je nezbytné, abyste zboží zaslali zpět na naši kontaktní adresu, a to na vlastní náklady a odpovědnost. Pokud zrušíte smlouvu v momentě, kdy už z naší strany došlo k přípravě zboží k odeslání, je nezbytné, abyste zboží po obdržení nerozbalovali, ale odeslali jej v co nejkratší době zpátky na naši kontaktní adresu, a to na vlastní náklady a odpovědnost.

13.4 Jakmile nám oznámíte, že smlouvu rušíte, částka stržená z vaší kreditní karty vám bude připsána zpět na váš účet v co možná nejkratším čase, nejpozději do 30 dní od přijetí objednávky, ZA PŘEDPOKLADU, že dané zboží vrátíte zpět a my jej úspěšně obdržíme ve stejném stavu, v jakém jsme jej odeslali vám. Pokud doručené zboží nevrátíte nebo nezaplatíte poplatky za doručení, budeme oprávněni strhnout si z částky určené k vrácení na váš účet přímé náklady, které vynaložíme na získání zboží zpět.

 

13.5          Poplatky související s vrácením poškozeného nebo nevyhovujícího zboží vám budou připsány zpět.

 

 

14. Zrušení z naší strany

14.1 Vyhrazujeme si právo ke zrušení smlouvy mezi námi, pokud:

 

14.1.1 nemáme na skladě objednané zboží v dostatečném množství;

14.1.2 nedoručujeme do vaší oblasti; nebo

14.1.3 jeden kus nebo více kusů objednaného zboží bylo vystaveno s nesprávnou cenou z důvodu typografické chyby nebo chyby vzniklé na základě mylných cenových informací poskytnutých našimi dodavateli.

 

14.2          O zrušení smlouvy vás budeme informovat e-mailem a případnou částku strženou z kreditní karty vám v co nejkratším čase připíšeme zpátky na váš účet, nejpozději v rámci 30 dní od přijetí objednávky.

 

15. Odpovědnost

15.1 Pokud objednané zboží neobdržíte během 30 dní ode dne uskutečnění objednávky, neneseme vůči vám žádnou odpovědnost, pokud nás o problému písemně na naši kontaktní adresu neinformujete v průběhu 60 dní ode dne uskutečnění objednávky zboží (s výjimkou případů, kdy to není rozumně uskutečnitelné). Pokud nás o problému v souladu s touto podmínkou informujete, naší jedinou povinností bude, dle vaší volby:

 

15.1.1 uvést na pravou míru všechny nedostatky nebo nedoručení;

15.1.2 vyměnit nebo opravit veškeré poškozené nebo vadné zboží; nebo

15.1.3 vrátit vám částku zaplacenou za dané zboží způsobem, který zvolíme, přičemž někdy můžeme strhnout manipulační poplatek ve výši 20 % za vrácené zboží.

 

15.2 Na základě smlouvy jsou obě strany odpovědny pouze za ztráty způsobené porušením smlouvy, které lze přiměřeným způsobem předvídat.

 

15.3 Při koupi zboží z naší webové stránky musíte dodržovat a splňovat veškeré příslušné předpisy a legislativu, včetně získání všech potřebných celních, dovozových nebo jiných povolení nutných k jeho zakoupení. Dovoz nebo vývoz určitého zboží do země vašeho pobytu může být zakázán určitými vnitrostátními zákony. V žádném případě nepřijímáme žádnou odpovědnost ani nezajišťujeme zastoupení v případě vývozu nebo dovozu zboží, které zakoupíte.

15.4          Navzdory výše uvedenému není nic v těchto podmínkách určeno k omezení jakýchkoli práv, která vám náleží jako spotřebiteli na základě platných místních zákonů nebo jiných zákonných práv, které nemusí být vyloučeny ani jakýmkoli způsobem nevylučují nebo neomezují naši odpovědnost vůči vám za smrt nebo škody na zdraví vyplývající z naší nedbalosti.

 

16. Oznámení

Pokud není v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, je nezbytné nám zasílat všechna oznámení písemně na kontaktní adresu: G. Tringov 9, Plovdiv 4000, Bulharsko, přičemž veškerá případná oznámení od nás určená vám, budou čas od času zobrazena na naší webové stránce.

 

17. Změny v právních oznámeních

 

Vyhrazujeme si právo k občasné změně těchto podmínek a doporučujeme, abyste si je pročítali co nejčastěji.

 

18. Právo, soudní pravomoci a jazyk

Tato webová stránka, její veškerý obsah a jakákoli smlouva vyplývající z použití této webové stránky se řídí a vykládají v souladu s bulharským právem. Strany takových smluv souhlasí, že se podřídí výhradní soudní pravomoci bulharských soudů. Všechny smlouvy jsou uzavírány v jazyce anglickém.

 

 

 

 

19. Neplatnost

 

Případná nevykonatelnost jakékoli části těchto podmínek (včetně ustanovení, ve kterých vylučujeme naši odpovědnost vůči vám) nemá vliv na vynutitelnost jakékoli jiné části těchto podmínek.

 

 

 

20. Soukromí

Berete na vědomí a souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

 

 

21. Práva třetí strany

Žádná ustanovení této smlouvy se netýkají ani neudělují práva třetí straně.

 

22. Všechny odkazy uvedené v katalogu nejsou originální, ale lze je zcela přizpůsobit na vozidla, ke kterým jsou přiřazeny. Značky výrobce a původní odkazy jsou použity výhradně k označení modelu, na který jsou díly určeny. Všechny ostatní ochranné známky a loga jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.